លិខិតអនុញ្ញាតថ្លៃលក់

លេខ
បរិយាយ
០១០សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យសេវាករ​ ពេជ្រ ឧត្តម ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​២៦៣.អ​ ធ្វើ​សេវា​កម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ ​នៅ​ទីរួម​ស្រុក​សំបូរ​ ខេត្ត​ក្រចេះ ​បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម​ ២,៨០០ ​(ពីរពាន់​ប្រាំ​បី​រយ) ​រៀល​ក្នុង​១គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ទាញយក
០០៩សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សេវាករ​ ស៊ុយ ចំណាន ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ ២៥០.អ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ នៅ​ឃុំ​កោះ​ឧកញ៉ាតី​ ស្រុក​ខ្សាច់​កណ្តាល​ ខេត្ត​កណ្តាល ​បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម​ ២,៩០០ (ពីរ​ពាន់​ប្រាំបួន​រយ)​ រៀល​ក្នុង១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ទាញយក
០០៨សណ.១៥ លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យសេវាករ ឡុង គឹមហេង អ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណលេខ២៤០.អ ធ្វើសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ នៅឃុំស្រែណូយ ស្រុកវ៉ារិន ខេត្តសៀមរាប បញ្ចុះអត្រាថ្លៃលក់មកត្រឹម ២,៦០០ (ពីរពាន់ប្រាំមួយរយ) រៀលក្នុង១គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ទាញយក
០០៧សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យសេវាករ​ សុខ ហេងស៊ាន ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​៣៥៣.អ​ ធ្វើ​សេវា​កម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ​ នៅ​ឃុំ​សោប ​និង​ឃុំ​ជ្រោយ​បន្ទាយ ​ស្រុក​ព្រែក​ប្រសព្វ​ ខេត្ត​ក្រចេះ ​បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម​ ២,៩០០ ​(ពីរ​ពាន់ប្រាំ​បួន​រយ​)​ រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ទាញយក
០០៦សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យសេវាករ​ ជា គ្រី​ អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​៣៥២.អ​ ធ្វើ​សេវា​កម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ ​នៅ​ឃុំ២ធ្នូ​ ស្រុក​ស្នួល ​ខេត្ត​ក្រចេះ ​បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម​ ២,៦០០ ​(ពីរ​ពាន់​ប្រាំ​មួយ​រយ) ​រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ទាញយក
០០៥សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យសេវាករ​ ជា សុខខេង ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ៣៤៦.អ ​ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ ​នៅ​ឃុំ​ក្បាលដំរី ​និង​ឃុំ​អូរ​គ្រៀង​ ស្រុក​សំបូរ​ ខេត្ត​ក្រចេះ ​អនុវត្តន៍​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម​ ២,៩០០​ (ពីរ​ពាន់​ប្រាំ​បួន​រយ)​ រៀលក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ​ ទាញយក