លិខិតអនុញ្ញាតថ្លៃលក់

លេខ
បរិយាយ
០២០សណ.១៥ លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យសេវាករ លាង ឈុននី អ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណលេខ១៤៣.អ ធ្វើសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ នៅភូមិក្បាលកោះ សង្កាត់កោះដាច់ ខ័ណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ បញ្ចុះអត្រាថ្លៃលក់មកត្រឹម ២,៧០០ (ពីរពាន់ប្រាំពីររយ) រៀលក្នុង១គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ។ ទាញយក
០១៩សណ.១៥ លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យសេវាករ អៀង ខន អ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណលេខ១២៨.អ ធ្វើសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ នៅទីរួមស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ អនុវត្តអត្រាថ្លៃលក់មកត្រឹម ២,៨០០ (ពីរពាន់ប្រាំបីរយ) រៀលក្នុង១គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ទាញយក
០១៨សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សេវាករ​ អាន់ សំឡាន ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​១០៦.អ​ ធ្វើ​សេវា​កម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ ​នៅ​ឃុំ​កោះ​ស្តេច​ ស្រុក​គីរី​សាគរ​ ខេត្ត​កោះកុង​ បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម​ ៣,២០០ ​(បីពាន់​ពីរ​រយ)​ រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ទាញយក
០១៧សណ.១៥ លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យក្រមហ៊ុន អគ្គិសនីព្រះវិហារ អ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណលេខ០៣១.អ ធ្វើសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ នៅទីរួមខេត្តព្រះវិហារ បញ្ចុះអត្រាថ្លៃលក់មកត្រឹម ២,០០០ (ពីរពាន់) រៀលក្នុង១គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ទាញយក
០១៦សណ.១៥ លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យសេវាករ កែវ ងួន អ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណលេខ៣០៧.អ ធ្វើសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ នៅឃុំកន្ទួត ស្រុកជាំក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ បញ្ចុះអត្រាថ្លៃលក់មកត្រឹម ២,៥០០ (ពីរពាន់ប្រាំរយ) រៀលក្នុង១គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ទាញយក
០១៥សណ.១៥ លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យសេវាករ ហាក់ សៀកវេង អ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណលេខ៣០១.អ ធ្វើសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ នៅឃុំកោះសំរោង ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម បញ្ចុះអត្រាថ្លៃលក់មកត្រឹម ២,៩០០ (ពីរពាន់ប្រាំបួនរយ) រៀលក្នុង១គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ទាញយក
០១៤សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យសេវាករ ​កែ សារឿន ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​២៩៨.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ នៅ​ឃុំព្រៃគ្រី ​ស្រុក​ជលគីរី ​ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង​ បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម ​២,៩០០ ​(ពីរ​ពាន់​ប្រាំ​បួន​រយ) ​រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ទាញយក
០១៣សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សេវាករ​ ហ៊ុយ​ ចេង ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​លេខ​២៩៦.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ ​នៅ​ឃុំ​សេកុង​ ស្រុក​សៀម​ប៉ាង​ ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង​ បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម ​២,៨០០​ (ពីរ​ពាន់​ប្រាំ​បី​រយ)​ រៀល​ក្នុង​១គីឡូ​វ៉ាត់ម៉ោង​ ទាញយក
០១២សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យសេវាករ​ យិន គឹមលី អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​២៨៨.អ ​ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ នៅ​ឃុំ​សណ្តែក ​ឃុំ​តាំង​ក្រសាំង​ ស្រុក​បាធាយ ​ខេត្ត​កំពង់ចាម ​បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃលក់​មកត្រឹម ២,៩០០ ​(ពីរ​ពាន់​ប្រាំបួន​រយ)​ រៀល​ក្នុង​១គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ទាញយក
០១១សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សេវាករ​ វង្ស សំបូរ ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញា​ប័ណ្ណលេខ​២៨១.អ​ ធ្វើ​សេវា​កម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ ​នៅ​ឃុំ​ប្រម៉ោយ​ ស្រុក​វាល​វែង​ ខេត្ត​ពោធិ៍​សាត់ ​បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម​ ៣,០០០​ (បីពាន់) ​រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ទាញយក