លិខិតអនុញ្ញាតថ្លៃលក់

លេខ
បរិយាយ
៦៦៦សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាតឲ្យ​សេវាករ​ ស៊ាវ ពិសិដ្ឋ ​អ្នកកាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​៣៧២.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ នៅ​ទីរួមស្រុកអណ្តូងមាស ខេត្តរតនៈគីរី ​អនុវត្ត​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​ស្មើនឹង​ ២,៤០០ ​រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ។ ទាញយក
៦៦៥សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាតឲ្យ​សេវាករ​ ផាត សុធា ​អ្នកកាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​៣៧០.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ នៅ​ផ្នែកខ្លះនៃស្រុកកោះកុង ស្រុកថ្មបាំង ស្រុកមណ្ឌលសីម៉ា និងផ្នែកខ្លះនៃស្រុកស្មាច់មានជ័យ ខេត្តកោះកុង ​អនុវត្ត​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​ស្មើនឹង​ ៣,២០០ ​រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ។ ទាញយក
៦៦៤សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាតឲ្យ​សេវាករ​ ម៉េង សុក្រវីរៈ ​អ្នកកាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​៣៦៨.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ នៅ​ឃុំ​ក្រយា ឃុំសាគ្រាម និងឃុំផាន់ញើម ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក ខេត្តកំពង់ធំ ​អនុវត្តអត្រា​ថ្លៃ​លក់​ស្មើនឹង​ ២,៧០០ ​រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ។ ទាញយក
៦៦៣សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាតឲ្យ​សេវាករ​ ថៃ ធីតា ​អ្នកកាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​៣៦៥.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ នៅ​ផ្នែកខ្លះនៃឃុំមានរិទ្ធ ស្រុកសណ្តាន់ ខេត្តកំពង់ធំ ​អនុវត្ត​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​ស្មើនឹង​ ៣,០០០ ​រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ។ ទាញយក
៦៦២សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាតឲ្យ​សេវាករ​ ឡឹក ដាណា ​អ្នកកាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​៣៦៤.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ នៅ​ឃុំរណៈសិរ្ស ស្រុកសង្គមថ្មី ខេត្តព្រះវិហារ ​អនុវត្ត​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​ស្មើនឹង​ ៣,២០០ ​រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ។ ទាញយក
៦៦១សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាតឲ្យ​សេវាករ​ លាង ផល្លា ​អ្នកកាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​៣៦៣.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ នៅ​ឃុំ​កោះសូទិន ស្រុកកោះសូទិន និងឃុំកោះមិត្ត ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម ​អនុវត្តអត្រា​ថ្លៃ​លក់​ស្មើនឹង​ ២,៦០០ ​រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ។ ទាញយក
៦៦០សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាតឲ្យ​សេវាករ​ ហ៊ូ ប៊ុនធី ​អ្នកកាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​៣៥៩.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ នៅ​ទីរួមស្រុកវ៉ារិន ខេត្តសៀមរាប ​អនុវត្ត​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​ស្មើនឹង​ ២,៥០០ ​រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ។ ទាញយក
០៣៣សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សេវាករ​ ហេង ស៊ីមុយ អ្នក​កាន់​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​លេខ​៣១១.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ ​នៅផ្នែក​ខ្លះ​នៃ​ស្រុក​ស្រីស្នំ​ ខេត្ត​សៀមរាប​ បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មកត្រឹម​ ២,៥០០ ​(ពីរពាន់​ប្រាំរយ) ​រៀល​ក្នុង​១គីឡូ​វ៉ាត់ម៉ោង ទាញយក
០៣២សណ.១៥ លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យសេវាករ ផុំ ភ័ក្រ អ្នកកាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​៣១២.អ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ទូទៅ នៅ​ផ្នែក​ខ្លះ​នៃ​ស្រុក​ត្រពាំង​ប្រា​សាទ ខេត្ត​ឧត្តរ​មាន​ជ័យ និង​ស្រុក​ជាំ​ក្សាន្ត ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម ២,៧០០ (ពីរពាន់ប្រាំពីររយ) រៀល​ក្នុង​១​គីឡូវ៉ាត់​ម៉ោង ទាញយក
០៣១សណ.១៥ លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យសេវាករ ឈឹម សារោទិ៍ អ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណលេខ៣១៣.អ ធ្វើ​សេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ នៅឃុំចុងកាល់ និងឃុំជើងទៀន ស្រុកចុងកាល់ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ បញ្ចុះអត្រាថ្លៃលក់មកត្រឹម ២,៥០០ (ពីរពាន់ប្រាំរយ) រៀលក្នុង១គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ទាញយក