លិខិតអនុញ្ញាតថ្លៃលក់

No.
Description
០៧២សណ.១៧ លិខិត​អនុញ្ញាតឲ្យ​សេវាករ​ លាង ផល្លា ​អ្នកកាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​៣៦៣.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ នៅ​ផ្នែកខ្លះនៃឃុំកោះសូទិន ស្រុកកោះសូទិន និងឃុំកោះមិត្ត ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម ​អនុវត្ត​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​ស្មើនឹង​ ២,៥០០ ​រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង Download
០៧១សណ.១៧ លិខិត​អនុញ្ញាតឲ្យ​សេវាករ​ បាន ឌីណា ​អ្នកកាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​៣៩៩.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ នៅ​ផ្នែកខ្លះនៃឃុំកន្ទួត ឃុំយាង និងឃុំដោះស្រែ ស្រុកជាំក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ ​អនុវត្ត​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​ស្មើនឹង​ ១,៩០០ ​រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង Download
០៧០សណ.១៧ លិខិត​អនុញ្ញាតឲ្យ​សេវាករ​ កង ឈី ​អ្នកកាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​១៦៣.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ នៅ​ទីរួមស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ​អនុវត្ត​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​ស្មើនឹង​ ២,០៥០ ​រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង Download
០៦៩សណ.១៧ លិខិត​អនុញ្ញាតឲ្យ​សេវាករ​ ឃាន កែវ ​អ្នកកាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​២២៩.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ នៅ​ទីរួមស្រុកស្វាយលើ ខេត្តសៀមរាប ​អនុវត្ត​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​ស្មើនឹង​ ២,៤០០ ​រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង Download
០២៧សណ.១៧ លិខិត​អនុញ្ញាតឲ្យ​សេវាករ​ លីវ សុខហួង ​អ្នកកាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​៤២១.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ នៅ​ស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ​អនុវត្ត​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​ស្មើនឹង​ ៣,០០០ ​រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង Download
១៥៦សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យសេវាករ ​ពេជ្រ ឧត្តម ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​២៦៣.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ ​នៅ​ទីរួម​ស្រុក​សំបូរ​ ខេត្ត​ក្រចេះ ​បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម​ ២,១០០ ​(ពីរ​ពាន់​មួយ​រយ)​ រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង Download
១៥៥សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យសេវាករ​ ស៊ុយ ចំណាន ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​២៥០.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ​នៅ​ឃុំ​កោះ​ឧកញ៉ាតី​ ស្រុក​ខ្សាច់​កណ្តាល​ ខេត្ត​កណ្តាល​ បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម ​២,៤០០​ (ពីរពាន់​បួនរយ)​ រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង​ Download
១៥៤សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យសេវាករ​ អ៊ូ គឹមសៀង ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​១៧២.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ ​នៅ​ឃុំ​ស្រយ៉ង់​ ស្រុក​គូលែន ​ខេត្ត​ព្រះវិហារ​ បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម ​២,០០០ ​(ពីរពាន់) ​រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង Download
១៥៣សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យសេវាករ​ លាភ​ ស្រីអ័ង ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​១៦២.អ​ ធ្វើ​សេវា​កម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ ​នៅ​ទីរួម​ស្រុក​ជាំក្សាន្ត​ ខេត្ត​ព្រះវិហារ ​បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម​ ១,៩០០ ​(មួយ​ពាន់​ប្រាំ​បួនរយ)​ រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង​ Download
១៥២សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សេវាករ​ លាង ​ឈុននី ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​១៤៣អ ​ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ ​នៅ​ភូមិ​ក្បាល​កោះ ​សង្កាត់​កោះ​ដាច់​ ខ័ណ្ឌ​ឬស្សីកែវ​ រាជធានី​ភ្នំពេញ ​បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម​ ២,២០០ ​(ពីរ​ពាន់​ពីរ​រយ)​ រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង Download