Career

អាជ្ញាធរអគ្គិសនី​កម្ពុជា​ គឺស្ថាប័ន​ដែល​បានបង្កើត​ឡើង​ដោយ​ច្បាប់​ស្តីពី​ អគ្គិសនី​ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​មានស្វ័យភាព​ក្នុង​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​លើ​ការ​ធ្វើ​សេវាកម្ម​អគ្គិសនី​ និង​ការ​គ្រប់​គ្រង​លើ​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​ការផ្តល់​ ការទទួល​ និងការប្រើប្រាស់​សេវាអគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា ។

បរិយាយ
ស្ថានការ
ជ្រើសរើសមន្ត្រីចំនួន ១នាក់ ឲ្យចូលបម្រើការងារនៅអង្គភាពលទ្ធកម្ម នៃអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា បិទ
ជ្រើសរើសមន្ត្រីចំនួន ១នាក់ ឲ្យចូលបម្រើការងារនៅអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា បិទ