ការ​ចុះ​ពិនិត្យ​ភូមិ​ដែល​ពុំ​ទាន់​មាន​ខ្សែ​បណ្តាញ​ចែក​ចាយ​ទៅ​ដល់​ នៅ​តំបន់​ស្រុក​ព្រៃ​ឈរ​ និង​ស្រុក​ចំការលើ​ ខេត្ត​កំពង់ចាម​

19264748_1803489873274324_4598371875513407066_o

ដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅសំខាន់ៗចំនួន២ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញដូចខាងក្រោម៖ ១-ឆ្នាំ២០២០ ភូមិទាំងអស់នឹងមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ ២-ឆ្នាំ២០៣០ យ៉ាងហោចណាស់ ៧០% នៃគ្រួសារទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសអាចប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដែលមានគុណភាពដូចអគ្គិសនីពីបណ្តាញជាតិ នៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាបានចាត់មន្រ្តីជំនាញចុះ ពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុន មេគង្គស្មាត ផៅវ័រ ដែលទទួលបន្ទុកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ស្រុកព្រៃឈរ និងស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម ដោយចុះពិនិត្យភូមិដែលពុំទាន់មានខ្សែបណ្តាញចែកចាយទៅដល់ ក្នុងគោល​ដៅជំរុញក្រុមហ៊ុនរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទៅកាន់តំបន់ភូមិទាំងនោះឲ្យបានទាន់ពេលវេលា ។