ឯកឧត្តម​ បណ្ឌិត​ ទី​ នរិន្ទ​ ប្រធាន​អាជ្ញាធរអគ្គិសនី​កម្ពុជា​ធ្វើ​បទបង្ហាញ​ ​​​អំពី​ការអនុវត្ត​ផែនការ​បន្ថយថ្លៃ​អគ្គិសនី​លើ​វិស័យ​កសិកម្ម​

A1

 

នៅ​វេលា​ម៉ោង​ ១៤ ​និង​ ៣០ ​នាទី​ ថ្ងៃ​ទី​៦ ​ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ២០១៧ ​ឯក​ឧត្តម ​បណ្ឌិត​ ទី នរិន្ទ​ ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរ​អគ្គិសនី​កម្ពុជា ​​ផ្តល់​កិត្តិយស​ធ្វើ​បទបង្ហាញ​ ​​​អំពី​ការអនុវត្ត​ផែនការ​បន្ថយថ្លៃអគ្គិសនី​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ និង​ការ​ជួយ​របស់​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ ពាក់​ព័ន្ធ​ជាមួយ​វិស័យកសិកម្ម​ នៅ​ទីស្តីការ​ក្រសួងកសិកម្ម​ រុក្ខាប្រមាញ់​ និងនេសាទ ​ក្នុង​សន្និបាត​បូក​សរុប​ការងារ​កសិកម្ម​ រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ​ ឆ្នាំ២០១៦-២០១៧ ​និង​លើក​ទិសដៅ​ឆ្នាំ​២០១៧​-២០១៨។

A4   A2