ការ​ពិគ្រោះ​យោបល់​កំណត់​ថ្លៃ​លក់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អតិថិជន​ពាណិជ្ជកម្ម​ ឧស្សាហកម្ម​ ក្នុង​តំបន់​ចែក​ចាយ​របស់​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​នៅ​ខេត្តស្វាយរៀង​

s1

ថ្ងៃ​ទី​១​៧​ ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០១៧​ ៖ ​នៅ​សាលា​ក្រុង​ស្វាយរៀង​ និង​សាលា​ក្រុងបាវិត ​ក្រុម​ការងារ​អាជ្ញាធរ​អគ្គិសនីកម្ពុជា ​និង​ក្រុម​ការងារ​អគ្គិសនីកម្ពុជា​ ចុះ​ទៅផ្សព្វផ្សាយ ​តម្កល់​ឯកសារ​ពិគ្រោះ​យោបល់​កំណត់​ថ្លៃ​លក់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អតិថិជន​ពាណិជ្ជកម្ម ​ឧស្សាហកម្ម​ ក្នុង​តំបន់​ចែកចាយ​របស់​អគ្គិសនីកម្ពុជា​នៅ​ ខេត្តស្វាយរៀង ៕

 

 

s2​    ​s3