ការ​ចុះ​ពិនិត្យ​និង​ដោះ​ស្រាយ​ សំណូម​ពរ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​រស់​នៅ​ ឃុំ​ចុងជាច​ ស្រុកតំបែរ ​ខេត្តត្បូងឃ្មុំ​

19437793_1806982669591711_644511670485209871_n

 

យោងតាមសំណូមពររបស់លោកមេឃុំ ចុងជាច ដែលស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាចុះពិនិត្យ និងដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្គត់ផ្គង់ អគ្គិសនី របស់សេវាករ ភិន ថៃ ដែលទទួលបន្ទុកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅតំបន់នោះ នៅថ្ងៃទី២៧ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាបានចាត់ក្រុមការងារ ដោយសហការជាមួយមន្ទីររ៉ែ និងថាមពលខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំធ្វើការដោះស្រាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែល បានសំណូមពរ ។ ក្រោយ ពីស្តាប់ការបកស្រាយរបស់ក្រុមការងារ ប្រជាពលរដ្ឋបាន យល់ តែនៅមន្ទិល សង្ស័យចំពោះកំនើននៃការប្រើ ប្រាស់ប្រចាំខែរបស់ខ្លួន។ ពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះ ក្រុមកាងារ បានពន្យល់ពីបញ្ហាមួយចំនួន ដែល បណ្តាលឲ្យការប្រើប្រាស់ កើន និងស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ដែលនៅតែមានការសង្ស័យ ធ្វើ ការចុះឈ្មោះនៅក្នុងតារាងដែល ក្រុមការងារ ទុកជូនតាមរយៈ លោកមេឃុំ រួចផ្ញើមកអាជ្ញាធរ អគ្គិសនីកម្ពុជាដើម្បីចាត់ជំនាញ ផ្នែកនាឡិកា ស្ទង់មកពិនិត្យជូន។ ប្រជាពលរដ្ឋបានឯកភាពតាមការបកស្រាយពី ក្រុមការងារ ហើយនឹងធ្វើការចុះឈ្មោះផ្ញើមកអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ដើម្បីពិនិត្យជាបន្តទៀត។