ការ​ចុះ​ត្រួត​ពិនិត្យ ​និង​​ផ្ទៀងផ្ទាត់​នាឡិកា​អគ្គិសនី​ជូន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​នៅ​ភូមិ​ដំរិលទី៤ ​ឃុំដំរិល​ ស្រុក​អូររាំងឳ​ ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ​

18121539_1770159586607353_5504639499477908594_o

យោង​តាម​ការ​ស្នើសុំ​របស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ ចំនួន​៤​រូប​ នៅ​ភូមិ​ដំរិលទី៤​ឃុំ​ដំរិល​ ស្រុក​អូររាំងឳ​ ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ​ អាជ្ញាធរអគ្គិសនី​ កម្ពុជា​បាន​ចាត់​តាំង​ក្រុម​ ការងារ​យក​ឧបករណ៍​ផ្ទៀងផ្ទាត់​នាឡិកា​ស្ទង់​ចល័ត ​ចុះ​ទៅ​កាន់​តំបន់​នោះ ​ដើម្បី​ជួប​ផ្ទាល់​ជា​មួយ​អ្នក​ស្នើុសំុ ​ដោយ​សហការ​ជាមួយ ​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​ ត្រួត​ពិនិត្យ​និង​ផ្ទៀងផ្ទាត់​នាឡិកា​អគ្គិស​នី​ជូន ​ដោយ​មិន​គិត​កម្រៃ ​។ អាជ្ញាធរ​អគ្គិសនី​ក​ម្ពុជា​សូម​បញ្ជាក់ថា​ ក្រៅពី​ អ្នក​ស្នើសុំ​ទាំង​៤រូ​បនេះ ​អ្នកប្រើប្រាស់​អគ្គិសនី​ដទៃ​ទៀត​ ដែល​មាន​ចំងល់​អំពី​បញ្ហា​នាឡិកា​អគ្គិសនី ​អាច​អញ្ជើញ ​មក​ជួប​ក្រុមការងារ ​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​ប្រចាំ​ការ​នៅ​សាលា​ឃុំដំរិល ​ដើម្បី​ពិ​ភាក្សា​និង ​ពិនិត្យ​ជូន​ផងដែរ​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី២៤ ​ដល់​ថ្ងៃទី២៦​ ខែ​មេសា ​ឆ្នាំ២០១៧​ ។