ការ​ចុះ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ និង​ផ្ទៀងផ្ទាត់​នាឡិកា​អគ្គិសនី​ជូន​អ្នក​ប្រើប្រាស់​នៅ​ភូមិ​ត្រពាំងព្រីង ​ឃុំឃុំត្រពាំងព្រី​ង​ ស្រុកតំបែរ​ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ​

T3

យោង តាមការស្នើសុំរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួននៅភូមិត្រពាំងព្រីង ឃុំត្រពាំងព្រីង ស្រុកតំបែរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា បានចាត់តាំងក្រុមការងារចុះទៅកាន់តំបន់នោះ ដើម្បីជួបផ្ទាល់ ជាមួយអ្នកស្នើុសំុ ដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បី ធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់នាឡិកាអគ្គិសនីជូន ដោយមិន គិតកម្រៃ ។ អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថា ក្រៅពីអ្នកស្នើ សុំខាងលើ អ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដទៃទៀត ដែលមានបញ្ហា ឬមាន ចំងល់អំពីនាឡិកាអគ្គិសនី អាចអញ្ជើញមកជួបក្រុមការងាររបស់ យើងខ្ញុំដែលប្រចាំការនៅសាលាឃុំត្រពាំងព្រីង ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ។