សេចក្តីសម្រេច

លេខ
បរិយាយ
២៩៩សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនី​ក្នុងតំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ខៀវ សុផល នៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកចុងកាល់ និងក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦
ទាញយក
២៩៨សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនី​ក្នុងតំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ឃឹម ហៀង នៅផ្នែកខ្លះនៃឃុំស្វាយស និងឃុំឈើតុំ ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦
ទាញយក
២៩៧សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនី​ក្នុងតំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន លឹម ហេង គ្រុប នៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកបន្ទាយអំពិល ខេត្តឧត្តរមានជ័យ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦
ទាញយក
២៩៦សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនី​ក្នុងតំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន ៧ អិនជី គ្រុប នៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកល្វាឯម និងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦
ទាញយក
២៩៥សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនី​ក្នុងតំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ញាណ វឌ្ឍនា នៅឃុំតាលោ ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦
ទាញយក
២៩៤សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនី​ក្នុងតំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ឈឹម សារោទិ៍ នៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកចុងកាល់ និងឃុំជើងទៀន ស្រុកចុងកាល់ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦
ទាញយក
២៩៣សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនី​ក្នុងតំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ភិន ហម នៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកព្រែកប្រសព្វ ខេត្តក្រចេះ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦
ទាញយក
២៩២សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនី​ក្នុងតំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ កែវ ចំរើន នៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកកញ្ច្រៀច ខេត្តព្រៃវែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦
ទាញយក
២៩១សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនី​ក្នុងតំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ង៉ែត សូដា នៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកទ្រាំង ខេត្តតាកែវ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦
ទាញយក
២៩០សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនី​ក្នុងតំបន់ចែកចាយ​របស់សហគ្រាស អគ្គិសនី ឯកភ្នំ នៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦
ទាញយក