សេចក្តីសម្រេច

លេខ
បរិយាយ
១៤៥សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សហគ្រាស ហេង ណៃ អគ្គិសនីមោងឬស្សី សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៤៤សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ស៊ីន សាវួន សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៤៣សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ ត្រឹង សាន សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៤២សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សហគ្រាស អេឡិកទ្រីស៊ីធី អង្គស្នួល សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៤១សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សហគ្រាស រីកូ នៅសង្កាត់ព្រែកថ្មី ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ និងឃុំឈើទាល ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៤០សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សហគ្រាស អ៊ីសធើន ផៅវ័រ សឹបផ្លាយ អេនធើប្រាយ នៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកស្អាង និងស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៣៩សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ សុខ សម្បូរណ៍ នៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល និងផ្នែកខ្លះនៃស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៣៨សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់ក្រុមហ៊ុន ទី សុគន្ធ (ធី.អេស.ខេ) អេឡិកទ្រីស៊ីធី ខូអិលធីឌី នៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកំពង់ត្រឡាច ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ និងស្រុកទឹកផុស ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៣៧សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សហគ្រាស អឹម.អេច អេឡិកទ្រីស៊ីធី នៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកបរិបូរណ៍ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក
១៣៦សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ​​របស់សេវាករ គឹម ច័ន្ទតារា នៅឃុំឈូកខ្សាច់ ឃុំបារាយណ៍ ស្រុកបារាយណ៦ ខេត្តកំពង់ធំ សម្រាប់​ខួប​នៃឆ្នាំ២០១៧
ទាញយក