សេចក្តីសម្រេច

លេខ
បរិយាយ
៣០៩សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនី​ក្នុងតំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ម៉ែន គន្ធា នៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦
ទាញយក
៣០៨សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនី​ក្នុងតំបន់ចែកចាយ​របស់សហគ្រាស អេឡិកទ្រីស៊ីធី ស្គន់ចំការលើ នៅឃុំក្រឡា ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦
ទាញយក
៣០៧សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនី​ក្នុងតំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន អិល អិម ខេ នៅឃុំព្រែកកំពិស និងឃុំជើងកើប ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦
ទាញយក
៣០៦សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនី​ក្នុងតំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន ម៉េង សុខឡេង ខនស្រ្កាក់សិន អេឡិកទ្រីក នៅស្រុកសំរោងទង ស្រុកឧត្តុង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦
ទាញយក
៣០៥សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនី​ក្នុងតំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ អេឡិកទ្រីស៊ីធី សឺវីស នៅឃុំស្វាយរលំ និងឃុំសិត្បូ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦
ទាញយក
៣០៤សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនី​ក្នុងតំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន អ៊ុង សុវណ្ណនី អេឡិកទ្រីស៊ីធី ឌីវេឡុបមេន នៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ផ្នែកខ្លះនៃស្រុករលាប្អៀរ និងស្រុកបរិបូរណ៍ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦
ទាញយក
៣០៣សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនី​ក្នុងតំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ គង់ សុផល នៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត និងស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦
ទាញយក
៣០២សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនី​ក្នុងតំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ តែ គឹមសុង នៅឃុំចំការអណ្តូង ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦
ទាញយក
៣០១សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនី​ក្នុងតំបន់ចែកចាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន ម៉ុង ឬទ្ធី គ្រុប នៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត និងស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦
ទាញយក
៣០០សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីសម្រាប់ការលក់អគ្គិសនី​ក្នុងតំបន់ចែកចាយ​របស់សេវាករ ប៉ែន គឹមឈុនលី នៅផ្នែកខ្លះនៃឃុំព្រៃព្នៅ ស្រុកពារាំង ឃុំពពឺស និងឃុំព្រៃខ្លា ស្រុកស្វាយអន្ទរ ខេត្តព្រៃវែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦
ទាញយក