សេចក្តីសម្រេច

លេខ
បរិយាយ
១៣៩សរ-១៥ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបញ្ចុះអត្រាថ្លៃលក់អគ្គិសនី​សម្រាប់​​​​ការ​​​​លក់​​​​​អគ្គិសនី​​​​​ក្នុង​​​​​តំបន់​​​​​អាជ្ញា​​ប័ណ្ណ​​​​​​ចែក​​​​​​ចាយ​​​​​​របស់សេវាករ សោ សាអ៊ុន នៅទីប្រជុំជន​ផ្សារបឹងខ្យាង ឃុំបឹងខ្យាង ឃុំព្រែកស្លែង ឃុំព្រែករកា និងឃុំទ្រា ស្រុកកណ្តាល​ស្ទឹង ខេត្ត​​កណ្តាល
ទាញយក
១៣៨សរ-១៥ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបញ្ចុះអត្រាថ្លៃលក់អគ្គិសនី​សម្រាប់​​​​ការ​​​​លក់​​​​​អគ្គិសនី​​​​​ក្នុង​​​​​តំបន់​​​​​អាជ្ញា​​ប័ណ្ណ​​​​​​ចែក​​​​​​ចាយ​​​​​​របស់សហគ្រាស អគ្គិសនី ញឹក ម៉ី នៅឃុំក្រាំងយ៉ូវ ស្រុកស្អាង ខេត្ត​​កណ្តាល
ទាញយក
១៣៧សរ-១៥ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបញ្ចុះអត្រាថ្លៃលក់អគ្គិសនី​សម្រាប់​​​​ការ​​​​លក់​​​​​អគ្គិសនី​​​​​ក្នុង​​​​​តំបន់​​​​​អាជ្ញា​​ប័ណ្ណ​​​​​​ចែក​​​​​​ចាយ​​​​​​របស់សហគ្រាស អគ្គិសនី បឹងខ្យាង នៅទីប្រជុំជន​ផ្សារបឹងខ្យាង ឃុំបឹងខ្យាង ឃុំព្រែកស្លែង ឃុំព្រែករកា និងឃុំទ្រា ស្រុកកណ្តាល​ស្ទឹង ខេត្ត​​កណ្តាល
ទាញយក
១៣៦សរ-១៥ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបញ្ចុះអត្រាថ្លៃលក់អគ្គិសនី​សម្រាប់​​​​ការ​​​​លក់​​​​​អគ្គិសនី​​​​​ក្នុង​​​​​តំបន់​​​​​អាជ្ញា​​ប័ណ្ណ​​​​​​ចែក​​​​​​ចាយ​​​​​​របស់ក្រុមហ៊ុន ខេមរៈ អេនជីនារីង & ឌីវេឡុបមេន នៅទីប្រជុំជនផ្សារសៀមរាប ឃុំសៀមរាប ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្ត​​កណ្តាល
ទាញយក
១៣៥សរ-១៥ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបញ្ចុះអត្រាថ្លៃលក់អគ្គិសនី​សម្រាប់​​​​ការ​​​​លក់​​​​​អគ្គិសនី​​​​​ក្នុង​​​​​តំបន់​​​​​អាជ្ញា​​ប័ណ្ណ​​​​​​ចែក​​​​​​ចាយ​​​​​​របស់សហគ្រាស អគ្គិសនីកន្ទួត នៅទីប្រជុំជនផ្សារកន្ទួត ផ្នែកខ្លះនៃឃុំបាគូរ និងឃុំអន្លង់រមៀត ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្ត​​កណ្តាល
ទាញយក
១៣៤សរ-១៥ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបញ្ចុះអត្រាថ្លៃលក់អគ្គិសនី​សម្រាប់​​​​ការ​​​​លក់​​​​​អគ្គិសនី​​​​​ក្នុង​​​​​តំបន់​​​​​អាជ្ញា​​ប័ណ្ណ​​​​​​ចែក​​​​​​ចាយ​​​​​​របស់ក្រុមហ៊ុន អិល អិល អេ នៅឃុំព្រែកកំពិស និងឃុំជើងកើប ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្ត​​កណ្តាល
ទាញយក
១៣៣សរ-១៥ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបញ្ចុះអត្រាថ្លៃលក់អគ្គិសនី​សម្រាប់​​​​ការ​​​​លក់​​​​​អគ្គិសនី​​​​​ក្នុង​​​​​តំបន់​​​​​អាជ្ញា​​ប័ណ្ណ​​​​​​ចែក​​​​​​ចាយ​​​​​​របស់សហគ្រាស សូហ្វថេក នៅផ្នែកខ្លះនៃឃុំ​ឬស្សី​ជ្រោយ ឃុំព្រែកដំបង និង​ឃុំព្រែកអញ្ចាញ ស្រុកមុខកំពូល ខេត្ត​​កណ្តាល
ទាញយក
១៣២សរ-១៥ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបញ្ចុះអត្រាថ្លៃលក់អគ្គិសនី​សម្រាប់​​​​ការ​​​​លក់​​​​​អគ្គិសនី​​​​​ក្នុង​​​​​តំបន់​​​​​អាជ្ញា​​ប័ណ្ណ​​​​​​ចែក​​​​​​ចាយ​​​​​​របស់ក្រុមហ៊ុន ពាន អ.ធី ថេកណឡជី នៅទីប្រជុំជន​ផ្សារព្រែកអញ្ចាញ ឃុំព្រែកអញ្ចាញ ស្រុកមុខកំពូល ខេត្ត​​កណ្តាល
ទាញយក
១៣១សរ-១៥ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបញ្ចុះអត្រាថ្លៃលក់អគ្គិសនី​សម្រាប់​​​​ការ​​​​លក់​​​​​អគ្គិសនី​​​​​ក្នុង​​​​​តំបន់​​​​​អាជ្ញា​​ប័ណ្ណ​​​​​​ចែក​​​​​​ចាយ​​​​​​របស់​​​​​សេវាករ អៀង សេងហ៊ី នៅទីប្រជុំជនផ្សាររកាកោង ស្រុកមុខកំពូល ខេត្ត​​កណ្តាល
ទាញយក
១៣០សរ-១៥ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបញ្ចុះអត្រាថ្លៃលក់អគ្គិសនី​សម្រាប់​​​​ការ​​​​លក់​​​​​អគ្គិសនី​​​​​ក្នុង​​​​​តំបន់​​​​​អាជ្ញា​​ប័ណ្ណ​​​​​​ចែក​​​​​​ចាយ​​​​​​របស់​​​​​សេវាករ អ៊ីវ ម៉ាឡា នៅឃុំ​កោះអន្លង់ចិន ស្រុកស្អាង ខេត្ត​​កណ្តាល
ទាញយក