សេចក្តីសម្រេច

លេខ
បរិយាយ
០០៧សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនី សម្រាប់ការលក់អគ្គិសនី​ចេញពី​បណ្តាញបញ្ជូនរង របស់ក្រុមហ៊ុន កំពង់សោម អេឡិកទ្រីស៊ីធី
ទាញយក
០០៦សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនី សម្រាប់ការលក់អគ្គិសនី​ចេញពី​បណ្តាញបញ្ជូនរង របស់ក្រុមហ៊ុន សុខា អេឡិកទ្រីស៊ីធី
ទាញយក
០០៥សរ.១៧ សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា សម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីពីអនុស្ថានីយ និងពីបណ្តាញបញ្ជូនរងដែលមានប្រភពចេញពីបណ្តាញជាត់របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា
ទាញយក
០០៤សរ-១៧ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនី តាមយន្តការកែតម្រូវថ្លៃលក់​តាមថ្លៃប្រេងម៉ាស៊ូតឲ្យសេវាករ ហ៊ូ ថន
ទាញយក
៤៤៥សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជុះអត្រាថ្លៃលក់អគ្គិសនី នៅក្នុងតំបន់​អាជ្ញាបណ្ណ​ចែកចាយ​របស់សេវាករ ហាក់ សៀកវេង នៅឃុំកោះសំរោង ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦
ទាញយក
៣៨៥សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីដុំ ចេញពីខ្សែបញ្ជូនរង ២២គីឡូវ៉ុល ដែលទទួលប្រភពអគ្គិសនីពីប្រទេសជិតខាងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ឲ្យអ្នកកាន់អាជ្ញាបណ្ណ​ចែកចាយ នៅខេត្តក្រចេះ ខេត្តស្ទឹងត្រែង ខេត្តមណ្ឌលគីរី និងផ្នែកខ្លះនៃខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងខេត្តព្រៃវែង
ទាញយក
៣៨៤សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា នៅក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង និងក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគីរី និងតំបន់ជុំវិញនៃក្រុងរបស់ខេត្តទាំងបី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦
ទាញយក
៣៨៣សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជុះអត្រាថ្លៃលក់អគ្គិសនី នៅក្នុងតំបន់​អាជ្ញាបណ្ណចែកចាយ​របស់​ក្រុមហ៊ុន ខូលបេន អេនឺជី (ខេមបូឌា) ភីភីអេសអ៊ីហ្សេត លីមីតធីត
ទាញយក
៣៨២សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជុះអត្រាថ្លៃលក់អគ្គិសនីដុំ របស់ក្រុមហ៊ុន ត្រេនស្កូ អេនឹជី (ខេមបូឌា) សម្រាប់លក់អគ្គិសនីឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន ខូលបេន អេនឺជី (ខេមបូឌា) ភីភីអេសអ៊ីហ្សេត លីមីតធីត
ទាញយក
៣៨១សរ.១៦ សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលបញ្ជុះអត្រាថ្លៃលក់អគ្គិសនី នៅក្នុងតំបន់​អាជ្ញាបណ្ណ​ចែកចាយ​របស់សេវាករ ឃុន សុខហ្គិច នៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកសៀមបូក ស្រុកសេសាន ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង និងស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ
ទាញយក