លិខិតអនុញ្ញាតថ្លៃលក់

លេខ
បរិយាយ
០៣០សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យក្រុមហ៊ុន ​ខ្មែរ ​យូធីលីធី ​ត្រេឌីង ​អ្នកកាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​៣១៩.អ ​ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​​ទូទៅ ​នៅទីរួម​ស្រុក​រមាស​ហែក​ ខេត្ត​ស្វាយ​រៀង ​បញ្ចុះ​​អត្រា​​ថ្លៃលក់​​មក​​ត្រឹម​ ២,៥០០ (ពីរពាន់​​ប្រាំ​រយ​) ​រៀលក្នុង​​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ទាញយក
០២៩សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សេវាករ​ ជិត ឡៃហ៊ីម ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​៣២៦.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ​ នៅ​ផ្នែក​ខ្លះ​នៃ​ឃុំ​សំបូរ​ ឃុំ​តាំង​ក្រសៅ​ និង​ឃុំ​ឈូក​ ស្រុកប្រាសាទ​សំបូរ ​ខេត្ត​កំពង់ធំ ​បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម​ ២,៦០០ (ពីរ​ពាន់​ប្រាំ​មួយ​រយ)​ រៀល​ក្នុង​១គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង​ ទាញយក
០២៨សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សេវាករ​ សៀង ទី ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​៣២៨.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ ​នៅ​ផ្នែកខ្លះ​នៃ​ឃុំ​ទំរីង ​ស្រុក​សណ្តាន់​ ខេត្ត​កំពង់ធំ​ បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃលក់​មក​ត្រឹម​ ២,៥០០ ​(ពីរ​ពាន់​ប្រាំ​រយ) ​រៀល​ក្នុង​១គីឡូ​វ៉ាត់ម៉ោង ទាញយក
០២៧សណ.១៥ លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យសេវាករ ទៀង បូនីកា អ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណលេខ៣២៩.អ ធ្វើសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ នៅឃុំចំរើន ស្រុកសង្គមថ្មី ខេត្តព្រះវិហារ បញ្ចុះអត្រាថ្លៃលក់មកត្រឹម ២,៩០០ (ពីរពាន់ប្រាំបួនរយ) រៀលក្នុង១គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ទាញយក
០២៦សណ.១៥ លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យសេវាករ ចក់ ស៊ាន អ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណលេខ៣៣៥.អ ធ្វើសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ នៅឃុំគូលែនជើង ឃុំថ្មី ឃុំគូលែនត្បូង និងឃុំភ្នំពេញ ស្រុកគូលែន ខេត្តព្រះវិហារ បញ្ចុះអត្រាថ្លៃលក់មកត្រឹម ២,៤០០ (ពីរពាន់បួនរយ) រៀលក្នុង១គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ទាញយក
០២៥សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សេវាករ​ ឃាន កែវ​ អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​២២៩.អ ​ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ​ នៅ​ទីរួម​ស្រុក​ស្វាយ​លើ​ ខេត្ត​សៀម​រាប​ បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម ​៣,០០០ (បីពាន់​) រៀលក្នុង១គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ទាញយក
០២៤សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យសេវាករ​ ស៊ឹម ឡៃអ៊ី​ អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​១៩៩.អ ​ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ ​នៅ​ទី​រួម​ស្រុក​សណ្តាន់​ ខេត្ត​កំពង់ធំ​ បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម​ ២,៦០០ ​(ពីរ​ពាន់​ប្រាំ​មួយ​រយ) ​រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ទាញយក
០២៣សណ.១៥ លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យសេវាករ អ៊ូ គឹមសៀង អ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណលេខ១៧២.អ ធ្វើសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ នៅឃុំស្រយ៉ង់ ស្រុកគូលែន ខេត្តព្រះវិហារ បញ្ចុះអត្រាថ្លៃលក់មកត្រឹម ២,៨០០ (ពីរពាន់ប្រាំបីរយ) រៀលក្នុង១គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ទាញយក
០២២សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សេវាករ​ កង ឈី ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​១៦៣.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ​ នៅ​ទីរួម​ស្រុក​ត្រពាំង​ប្រាសាទ​ ខេត្តឧត្តរ​មាន​ជ័យ​ បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម​ ២,៦០០​ (ពីរពាន់​ប្រាំ​មួយ​រយ)​ រៀលក្នុង​១គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ទាញយក
០២១សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យសេវាករ លាភ ស្រីអ័ង អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​១៦២.អ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យអ្នក​ប្រើប្រាស់​ទូទៅ​ នៅ​ទីរួម​ស្រុក​ជាំ​ក្សាន្ត​ ខេត្ត​ព្រះវិហារ​ បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម​ ២,៨០០ (ពីរ​ពាន់​ប្រាំ​បី​រយ​) រៀល​ក្នុង​១គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង​ ទាញយក