លិខិតអនុញ្ញាតថ្លៃលក់

លេខ
បរិយាយ
១៥១សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សេវាករ​ អៀង ខន​ អ្នក​កាន់​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​លេខ១២៨.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ ​នៅ​ទីរួម​ស្រុក​រវៀង​ ខេត្ត​ព្រះវិហារ​ អនុវត្ត​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​ស្មើនឹង ​១,៩០០​ (មួយពាន់​ប្រាំ​បួន​រយ)​ រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ទាញយក
១៥០សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ក្រុម​ហ៊ុន​អគ្គិសនី​ព្រះវិហារ​ កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​០៣១.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ ​នៅ​ទីរួម​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ ​បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម ​១,៦០០​ (មួយ​ពាន់​ប្រាំ​មួយ​រយ) ​រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ​ ទាញយក
១៤៩សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យសេវាករ​ ឈឹម សារោទិ៍ ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​៣១៣.អ​ ធ្វើ​សេវា​កម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ​ នៅ​ឃុំ​ចុងកាល់​ និង​ឃុំ​ជើងទាន​ ស្រុក​ចុងកាល់ ​ខេត្ត​ឧត្តមានជ័យ​ បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម​ ២,០០០ ​(ពីរពាន់) ​រៀលក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ទាញយក
១៤៨សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យសេវាករ ​ហេង ស៊ីមុយ​ អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​៣១១.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ នៅ​ផ្នែក​ខ្លះ​នៃ​ស្រុក​ស្រីស្នំ ​ខេត្ត​សៀមរាប ​បញ្ចុះ​អត្រាថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម​ ២,២០០ ​(ពីរពាន់​ពីររយ)​ រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង​ ទាញយក
១៤៧សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យសេវាករ​ កែវ ងួន ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​៣០៧.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ ​នៅ​ឃុំ​កន្ទួត​ ស្រុក​ជាំក្សាន្ត​ ខេត្ត​ព្រះវិហារ​ បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម​ ១,៨០០ ​(មួយ​ពាន់​ប្រាំបី​រយ)​ រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ទាញយក
១៤៦សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សេវាករ ​កែ សារឿន​ អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​២៩៨.អ​ ធ្វើ​សេវា​កម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ ​នៅ​ឃុំ​ព្រៃគ្រី​ ស្រុក​ជលគីរី​ ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង ​បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម​ ២,៣០០ ​(ពីរ​ពាន់​បីរយ) ​រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ទាញយក
១៤៥សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សេវាករ​ យិន គឹមលី ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ២៨៨.អ​ ធ្វើ​សេវា​កម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ ​នៅ​ឃុំ​សណ្តែក​ និង​ឃុំ​តាំង​ក្រសាំង​ ស្រុក​បាធាយ ​ខេត្ត​កំពង់​ចាម ​បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម​ ២,២០០ ​(ពីរពាន់​ពីររយ)​ រៀលក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ទាញយក
១៤៤សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាតឲ្យ​សេវាករ​ វង្ស សំបូរ ​អ្នកកាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​២៨១.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ នៅ​ឃុំ​ប្រម៉ោយ​ ស្រុក​វាល​វែង ​ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់ ​បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម​ ២,០០០ ​(ពីរពាន់) ​រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ទាញយក
៦៦៨សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាតឲ្យ​សេវាករ​ ហុង សេងគ្រី ​អ្នកកាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​៤០០.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ នៅ​ឃុំអំពិលទឹក ស្រុកកំពង់​ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ​អនុវត្ត​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​ស្មើនឹង​ ៣,២០០ ​រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ។ ទាញយក
៦៦៧សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាតឲ្យ​សេវាករ​ បាន ឌីណា ​អ្នកកាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​៣៩៩.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ នៅ​ឃុំកន្ទួត ឃុំយាង និងឃុំរំដោះស្រែ ស្រុកជាំក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ ​អនុវត្ត​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​ស្មើនឹង​ ២,០០០ ​រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ។ ទាញយក