លិខិតអនុញ្ញាតថ្លៃលក់

លេខ
បរិយាយ
០២៧សណ.១៧ លិខិត​អនុញ្ញាតឲ្យ​សេវាករ​ លីវ សុខហួង ​អ្នកកាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​៤២១.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ នៅ​ស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ​អនុវត្ត​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​ស្មើនឹង​ ៣,០០០ ​រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ទាញយក
១៥៦សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យសេវាករ ​ពេជ្រ ឧត្តម ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​២៦៣.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ ​នៅ​ទីរួម​ស្រុក​សំបូរ​ ខេត្ត​ក្រចេះ ​បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម​ ២,១០០ ​(ពីរ​ពាន់​មួយ​រយ)​ រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ទាញយក
១៥៥សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យសេវាករ​ ស៊ុយ ចំណាន ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​២៥០.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ​នៅ​ឃុំ​កោះ​ឧកញ៉ាតី​ ស្រុក​ខ្សាច់​កណ្តាល​ ខេត្ត​កណ្តាល​ បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម ​២,៤០០​ (ពីរពាន់​បួនរយ)​ រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង​ ទាញយក
១៥៤សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យសេវាករ​ អ៊ូ គឹមសៀង ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​១៧២.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ ​នៅ​ឃុំ​ស្រយ៉ង់​ ស្រុក​គូលែន ​ខេត្ត​ព្រះវិហារ​ បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម ​២,០០០ ​(ពីរពាន់) ​រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ទាញយក
១៥៣សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យសេវាករ​ លាភ​ ស្រីអ័ង ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​១៦២.អ​ ធ្វើ​សេវា​កម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ ​នៅ​ទីរួម​ស្រុក​ជាំក្សាន្ត​ ខេត្ត​ព្រះវិហារ ​បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម​ ១,៩០០ ​(មួយ​ពាន់​ប្រាំ​បួនរយ)​ រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង​ ទាញយក
១៥២សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សេវាករ​ លាង ​ឈុននី ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​១៤៣អ ​ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ ​នៅ​ភូមិ​ក្បាល​កោះ ​សង្កាត់​កោះ​ដាច់​ ខ័ណ្ឌ​ឬស្សីកែវ​ រាជធានី​ភ្នំពេញ ​បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម​ ២,២០០ ​(ពីរ​ពាន់​ពីរ​រយ)​ រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ទាញយក
១៥១សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សេវាករ​ អៀង ខន​ អ្នក​កាន់​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​លេខ១២៨.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ ​នៅ​ទីរួម​ស្រុក​រវៀង​ ខេត្ត​ព្រះវិហារ​ អនុវត្ត​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​ស្មើនឹង ​១,៩០០​ (មួយពាន់​ប្រាំ​បួន​រយ)​ រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ទាញយក
១៥០សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ក្រុម​ហ៊ុន​អគ្គិសនី​ព្រះវិហារ​ កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​០៣១.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ ​នៅ​ទីរួម​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ ​បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម ​១,៦០០​ (មួយ​ពាន់​ប្រាំ​មួយ​រយ) ​រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ​ ទាញយក
១៤៩សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យសេវាករ​ ឈឹម សារោទិ៍ ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​៣១៣.អ​ ធ្វើ​សេវា​កម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ​ នៅ​ឃុំ​ចុងកាល់​ និង​ឃុំ​ជើងទាន​ ស្រុក​ចុងកាល់ ​ខេត្ត​ឧត្តមានជ័យ​ បញ្ចុះ​អត្រា​ថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម​ ២,០០០ ​(ពីរពាន់) ​រៀលក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង ទាញយក
១៤៨សណ.១៥ លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យសេវាករ ​ហេង ស៊ីមុយ​ អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លេខ​៣១១.អ​ ធ្វើ​សេវាកម្ម​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ នៅ​ផ្នែក​ខ្លះ​នៃ​ស្រុក​ស្រីស្នំ ​ខេត្ត​សៀមរាប ​បញ្ចុះ​អត្រាថ្លៃ​លក់​មក​ត្រឹម​ ២,២០០ ​(ពីរពាន់​ពីររយ)​ រៀល​ក្នុង​១​គីឡូ​វ៉ាត់​ម៉ោង​ ទាញយក