ការពិគ្រោះយោបល់ ក្នុងការចេញ ឬកែសម្រួលអាជ្ញាបណ្ណអគ្គិសនី

 

 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់សហគ្រាស ថ្នល់បែក ចំការលើ អេឡិកទ្រីស៊ីធី សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម។(ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧)ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក​​ មាន វណ្ណា សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម ឃុំស្វាទាប។  (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧)ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក​​ ឈរ វែងនួន សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកពោធិ៌រៀង ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង និងស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧)ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក​​ ឃុនសេង ប៊ុនហាក់ សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកបវេល ខេត្តបាត់ដំបង (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧)ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក​​ស្រី ប៉ែន ចាន់ណា សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកកំពង់ស្វាយ ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ ស្រុកប្រាសាទសំបូរ និងក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧)ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការបញ្ចប់​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោកស្រី ម៉ុង សុភាព ក្នុងការបញ្ចប់អាជ្ញាបណ្ណ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧)ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក​​ គង់ វុន​ សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកជីក្រែង ខេត្តសៀមរាប និង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧)ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​ផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុន រូយ ហ្វេង​ (ខេមបូឌា) អ៊ិនធើណេសិនណលខមភេនី លីមីធីត ដើម្បីធ្វើសេវាកម្មផលិតអគ្គិសនីដើរដោយថាមពលជីវម៉ាស់ ដែលមានទីតាំងផលិតនៅភូមិពោធី៌ទាប ឃុំម្លូរព្រៃមួយ ស្រុកឆែប ខេត្តព្រះវិហារ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧)ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក សាន កេ សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃឃុំរាម ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ។(ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧)ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោកស្រី ខៀវ សុខា សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកសិរីសោភ័ណ្ខ ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងស្រុកបវេល ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង។(ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧)ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក ឃុនសេង ប៊ុនហាក់ សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកបវេល ខេត្តបាត់ដំបង។(ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧)ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់ក្រុមហ៊ុន អេស.ខេ.ភី.អិន.ខេ អិុនវេសមិុន សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកសំពៅលូន ស្រុកភ្នំព្រឹក ស្រុកបវេល ខេត្តបាត់ដំបង ស្រុកម៉ាឡៃ និងក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។(ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧)ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក លួន សុភាព សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម។​(ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧)ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់ អគ្គិសនីកម្ពុជា​។(ផុតកំណត់ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧)ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការព្រាង​​​​អជ្ញាបណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន ហាស្សាន់ (ខេមបូឌា) ឌីវិឡូបមិន លីមីធីត សម្រាប់ធ្វើអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមណ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម សណ្ឋាគារថ្នាក់ផ្កាយ៥ អគារខុនដូ និងកន្លែងកំសាន្ត ដែលស្ថិតនៅអគារលេខ១១៦ ដេ ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។​(ផុតកំណត់ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧)ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោកស្រី អាន់ សំឡាន សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅឃុំកោះស្តេច ស្រុកគិរីសាគរ ខេត្តកោះកុង ។​(ផុតកំណត់ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧)ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក កែ សារឿន សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកជលគិរី ខេត្តកំពង់ឈឆ្នាំង ។​(ផុតកំណត់ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧)ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់សហគ្រាស អគ្គិសនី ពេជ្រនិល អិល.អេស.ខេ សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកភ្នំស្រួច​ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ស្រុកជល់់គិរី ខេត្តកំពត និងឃុំអូរបាក់រទេះ ស្រុកកំពង់សិលា ខេត្តព្រះសីហនុ។(ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧)ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់ក្រុមហ៊ុន អឹម អេស ភីវ៉ែលឡុបមិន កូអិលធីឌី សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកសាលាក្រៅ និងក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន។(ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក ឃុន ចាន់ធារិទ្ធ សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកកំពុងសិលា ខេត្តព្រះសីហនុ និងផ្នែកខ្លះនៃឃុំបឹងព្រាវ ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។(ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក ប៉ាវ វុទ្ធា​ សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅឃុំអូរសោម ស្រុកវាលវេង ខេត្តពោធិ៌សាត់។(ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក ប៊ុន ហ៊ុយ សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅឃុំបន្ទាយដែក ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល។(ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧)ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោកស្រី អុឹង ហ្គិចឆេង សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃឃុំជើងគោ ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ។(ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់ក្រុមហ៊ុន លឹម ហេង គ្រុប សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកបន្ទាយអំពិល ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។(ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧)  ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់ក្រុមហ៊ុន ម៉ុង ឬទ្ធី គ្រុប សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃឃុំបឹងព្រាវ ឃុំស្ទឹងឆាយ ស្រុកកំពង់សីលា ឃុំជើងគោ ស្រុកព្រៃនប់ និងឃុំេះជ្រោយស្វាយ ស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក វង្ស សំបូរ​ សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅឃុំប្រម៉ោយ និងឃុំអន្លង់រាប ស្រុកវាលវែង ខេត្តពោធិ៌សាត់។(ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់ក្រុមហ៊ុន អ៊ុង សុវណ្ណនី អេឡិកទ្រីស៊ីធី ឌីវីឡុបមេន សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុករលាប្អៀរ និងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។(ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការព្រាង​​​​អជ្ញាប័នរបស់លោកស្រី អេន ចន្ថា សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកបរិបូណ៌ និងឃុំប្រស្និប ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។(ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោកស្រី​ លាង ឈុននី​ សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅសង្កាត់កោះដាច់ ខណ្ខជ្រោយចង្វា រាជធានីភ្នំពេញ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • ចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណលើកទី៤​​របស់ក្រុមហ៊ុន ខេ អ វ៉ាយ ត្រេឌីង សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកបាណន់ និង ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង។(ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការព្រាង​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់ក្រុមហ៊ុន ប៉ោយប៉ែត  ភីភីអ៊ី ហ្សិត  សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅភូមិផ្សារកណ្តាល ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។(ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោកស្រី នៅ សុភា​ សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃឃុំឈើកាច់ និងឃុំជើងភ្នំ ស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោកស្រី ឃុន ណៃហៀក សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកស្ទោង និងស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ ខេត្តកំពង់ធំ។(ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧)​ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក ឃុន សុភាព​​ សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃឃុំមេព្រីង និងឃុំមេធាយ ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក អ៊ិន ពៅ សម្រាប់ការបន្តអាណត្តិអាជ្ញាបណ្ណ។  (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់ក្រុមហ៊ុន អានកូ  សម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ស្រុកកោះធំ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល និងស្រុកព្រែកកប្បាស ខេត្តតាកែវ ។(ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧)​ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក អាន សំអន សម្រាប់ការបន្តអាណត្តិអាជ្ញាបណ្ណ។ ​​​​​​​​​​(ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក លី កង សម្រាប់ការបន្តអាណត្តិអាជ្ញាបណ្ណ។ ​​ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក ឈឹម សារោទិ៌ សម្រាប់ការប្តូរប្រភេទអាជ្ញាបណ្ណរួមមកអាជ្ញាបណ្ណចែកចាយ។​​ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោកស្រី ឡុង គឹមហេង សម្រាប់ការពង្រីកតំបន់ចែកចាយ។​ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការព្រាង​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់ក្រុមហ៊ុន តាយ សេង បាវិត អេស អ៊ី ហ្សេត ខូអិលធីឌី ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក ហាក់ សៀកវេង សម្រាប់ការប្តូរប្រភេទអាជ្ញាបណ្ណ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក អាន សំអន សម្រាប់ការពង្រីកតំបន់ចែកចាយ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់ អគ្គិសនីកម្ពុជា សម្រាប់ការដកតំបន់ចែកចាយ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់ អគ្គិសនីកម្ពុជា សម្រាប់ការពង្រីកតំបន់ចែកចាយ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក ប៉ែន គឹមឈុនលី សម្រាប់ការប្តូរឈ្មោះអ្នកកាន់អាជ្ញាបណ្ណ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក ម៉េង សុក្រវីរៈ សម្រាប់ការប្តូរឈ្មោះអ្នកកាន់អាជ្ញាបណ្ណ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក សៀន ណារិទ្ធ សម្រាប់ការប្តូរឈ្មោះអ្នកកាន់អាជ្ញាបណ្ណ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោកស្រី ជួប នាង សម្រាប់ការប្តូរឈ្មោះអ្នកកាន់អាជ្ញាបណ្ណ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក ភី ធី សម្រាប់ការប្តូរឈ្មោះអ្នកកាន់អាជ្ញាបណ្ណ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក ញឹម យ៉ាន សម្រាប់ការប្តូរឈ្មោះអ្នកកាន់អាជ្ញាបណ្ណ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក ឡឹក ដាណា សម្រាប់ការប្តូរឈ្មោះអ្នកកាន់អាជ្ញាបណ្ណ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោកស្រី អ៊ូច ច្រឹប សម្រាប់ការប្តូរឈ្មោះអ្នកកាន់អាជ្ញាបណ្ណ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការបញ្ចប់​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក ម៉ៅ ផៃ ក្នុងការបញ្ចប់អាជ្ញាបណ្ណ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការបញ្ចប់​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក ទ្រី ឃ្លោក ក្នុងការបញ្ចប់អាជ្ញាបណ្ណ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក ហាក់ លីសេង សម្រាប់ការពង្រីកតំបន់ចែកចាយ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់សហគ្រាស អ៊ីសធើន ផៅវ័រ សឹបផ្លាយ អេនធើប្រាយ សម្រាប់ការពង្រីកតំបន់ចែកចាយ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់សហគ្រាស អេឡិកទ្រីកស៊ីធី គីរីវង់ សម្រាប់ការពង្រីកតំបន់ចែកចាយ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក ម៉ាក់ ខុម សម្រាប់ការប្តូរប្រភេទអាជ្ញាបណ្ណ និងដកតំបន់ចែកចាយ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការព្រាង​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​ផលិតកម្ម សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន កោះកុង ស៊ូហ្គើរ អ៊ិនដាស្រ្ទី ខមភេនី​លីមីតធីត ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក ម៉េង សុក្រវីរៈ សម្រាប់ការពង្រីកតំបន់ចែកចាយ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់ក្រុមហ៊ុន ខេ អ វ៉ាយ សម្រាប់បង្កើនអាណត្តិអាជ្ញាបណ្ណ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់សហគ្រាស អេស វី អ អេ អេឡិកទ្រីស៊ីធី សឺវីស សម្រាប់បង្កើនអាណត្តិអាជ្ញាបណ្ណ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់ក្រុមហ៊ុន អគ្គិសនីកម្ពុជា សម្រាប់ការដកតំបន់ចែកចាយ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់សហគ្រាស អេឡិកទ្រីស៊ីធីស្អាង សម្រាប់ការដកតំបន់ចែកចាយ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់ក្រុមហ៊ុន ធី អិន ឌី អិន អេឡិកទ្រីស៊ីធី ស្អាង សម្រាប់ការដកតំបន់ចែកចាយ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់លោក ប្លោក វណ្ណះ សម្រាប់ការបន្តអាណត្តិអាជ្ញាបណ្ណ ចំនួន ១០ឆ្នាំ បន្តទៀត ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦) ទាញយក
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​​​​អាជ្ញាបណ្ណ​​របស់ក្រុមហ៊ុន អេស.ខេ.ភី.អិន.ខេ អ៊ិនវេសម៉ិន សម្រាប់ការពង្រីកតំបន់ចែកចាយ ។ (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦) ទាញយក